POLITIKA PRIVATNOSTI

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade: AUTOMOTODROM GROBNIK d.o.o., Automotodrom 1, Čavle 51219
OIB:04061380249
Kontakt podaci: +385 51 259 222
Službenik za zaštitu podataka: [email protected]

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Zakonitost i svrha prikupljanja osobnih podataka

Obvezni podaci

Obvezni podaci potrebni za narudžbu usluge:
– Ime i prezime
– Adresa
– Kontakt telefon
– E-mail
Ime, prezime i adresa: prikupljaju se radi identifikacije korisnika usluge.
E-mail adresa: prikuplja se radi dostave potvrde o izvršenoj usluzi i pružanje drugih
informacija i obavijesti vezanih za traženu uslugu.
Kontakt telefon: prikuplja se radi potrebnih dogovora, ovisno o usluzi za koju se vrši
narudžba te radi obavještavanja u slučaju bilo kojih promjena i iznenadnih okolnosti kako bi
se osigurao slučaj da osoba kada na dobije ili ne pročita e-mail obavijest na vrijeme ne bi
bila zakinuta za potrebne informacije i obavijesti u svezi s korištenjem naručene usluge.

Neobavezni podaci

Napomene uz narudžbu i informacije koje sami dostavite putem e-mail kontakta. Da li ima potrebe za pružanjem dodatnih informacija i obavijesti te koje se podaci pružaju putem istih, korisnik odlučuje samostalno i ovisno o njegovoj potrebi.
Obvezni podaci narudžbe prikupljaju se temeljem članka 6. stavak 1 točka (b) Opće uredbe kako bi se mogla pružiti tražena usluga. Njihova uskrata dovodi do ne mogućnosti pružanja usluge putem narudžbe u web shopu, no korisnik i dalje može izvršiti rezervaciju na prodajnom mjestu voditelja obrade.

WSPay: naručitelj samostalno odlučuje između ponuđenih mogućnosti plaćanja da li želi izvršiti autorizaciju plaćanja kreditnom karticom putem WSPay usluge. U takvom slučaju voditelj obrade prosljeđuje WSPay platformi podatke o korisniku i to ime, prezime i adresu za potrebe autorizacije. U skladu s PCI DSS standardima WSPay štiti prijenos Vaših podataka i Vašu privatnost i stoga koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. WSPay osobne podatke ne obrađuje niti koristi u druge svrhe osim u svrhe izvršenja tražene usluge autorizacije i naplate.

Kategorije primatelja podataka
Ime, prezime i adresa – prosljeđuju se WSPay platformi u onom slučaju kada se izvrši odabir plaćanja usluge kreditnom karticom, radi autorizacije i naplate.

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima drugim trećim osobama bez posebnog odobrenja, osim u slučajevima kada smo na isto u obvezi. U tom slučaju podatke prosljeđujemo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštitila prava svakog korisnika.

Razdoblje pohrane
Podaci se obrađuju i pohranjuju za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni. Nakon ispunjenja svrhe prikupljanja, podaci se uklanjaju iz sustava obrade.

Prijenos u treće zemlje
Osobni podaci ne namjeravaju se prenositi u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama.

Sigurnost obrade
U svrhu zaštite osobnih podataka uvedene su odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.

Nakon nezavisne procjene rizika poduzete su primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

INFORMACIJE O VAŠIM PRAVIMA

Pravo na pristup
U svakom trenutku korisnik može zatražiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci. Onda kada se podaci obrađuju, korisnik ima pravo zatražiti pristup podacima i informacije o obradi.

Pravo na ispravak
Korisnik može bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje
Korisnik može zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose i u tom slučaju podaci će se obrisati bez odgađanja i o tome obavijestiti korisnika osim u slučaju kada nam takvo postupanje zabranjuju norme pozitivnog prava.

Pravo na ograničenje obrade
Naručitelj usluge ima pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučaju kada:
– osporava točnost podataka, (na razdoblje kojim se omogućuje provjera točnosti),
– ako je u obrada nezakonita pri čemu se protivi brisanju podataka,
– ako uloži prigovor na obradu može ograničiti istu sve do rješavanja prigovora.

Administrativni trošak
Naručitelj svoja prava ostvaruje bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.

Obavijestit ćemo o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

Pravo na pritužbu i prigovor
Korisnik može podnijeti pritužbu ili prigovor na obradu svojih osobnih podataka.

Sve pritužbe ili prigovori nastoje se obraditi u roku od mjesec dana. Ako se u roku od mjesec dana iz bilo kojeg razloga ne uspije donijeti odluka, obavijestit ćemo o razlozima kašnjenja i roku u kojem se može očekivati rješavanje pritužbe ili prigovora (ne duže od 2 mjeseca).

Obavijesti o promjenama
Provode se redovne provjere i dopune organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka kako bi se osigurala njihova adekvatna zaštita.

Molimo da stoga s vremena na vrijeme provjerite ažuriranja i dopune ovih pravila privatnosti.

Način ostvarivanja prava
Na postavljene zahtjeva za ostvarenje prava na pristup podacima, prigovore te odgovore na ostale upite i tražene informacije dostavit će se u elektroničkom obliku, osim ako u zahtjevu nije navedena e-mail adresu ili se izričito zatražila dostava odgovora putem pošte.

Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.

Za ostale upite i informacije o obradi osobnih podataka može se kontaktirati službenik za zaštitu podataka.

Prigovor Agenciji za zaštitu podataka
Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših prava možete uputiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb.